Αρχική σελίδα

Η θεαματική ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής οδηγεί στην κοινωνία της πληροφορίας, που θα είναι το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωτικής οικονομικής και κοινωνικής μεταβολής. Συνέπεια της εξέλιξης αυτής είναι το γεγονός ότι σε όλους τους χώρους εργασίας, ακόμη και στους πιο παραδοσιακούς, όπως είναι ο χώρος της Δικαιοσύνης, απαιτούνται πλέον γνώσεις πληροφορικής και έτσι η εξοικείωση του σύγχρονου δικαστή στην τεχνολογία αυτή αποτελεί απαίτηση μιας διαμορφωμένης πραγματικότητας.

Με τα δεδομένα αυτά, η πλήρης λειτουργία του συστήματος πληροφορικής και στο μεγαλύτερο Διοικητικό Εφετείο της Χώρας, στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, είναι ήδη γεγονός που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα.

Στα πλαίσια των κύριων σκοπών της παρούσας διαδικτυακής πύλης, που είναι η παράθεση της νομολογίας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και η ενημέρωση των διαδίκων για την πορεία των υποθέσεών τους, καθόσον αφορά την αναζήτηση και έρευνα της νομολογίας από το δικαστή, εφαρμοστή του δικαίου, πρέπει, νομίζω, να τονισθούν τα εξής: Πέρα από γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτηθούν από τη διαδικασία αυτή, είναι αναγκαίο ο δικαστής να μην μετατραπεί σε άχρωμο τεχνοκράτη που θα χειρίζεται το χρησιμότατο αυτό εργαλείο, ως «ουδέτερο στόμα», κατά τον Μοντεσκιέ, αλλά να διατηρήσει τη διανοητική του δύναμη, ώστε να μπαίνει στο πρόβλημα με οξεία αντίληψη, να κρίνει και να αποφαίνεται, χωρίς να «επαναπαύεται» στα δεδομένα που θα του παρέχει η νομική πληροφόρηση με το νέο τύπο που δίνει η τεχνολογία.

Τέλος, θέλω, από τη θέση αυτή, να ευχαριστήσω θερμά τους δικαστές και τους δικαστικούς υπαλλήλους που άοκνα εργάζονται έως και σήμερα για την ολοκλήρωση του σημαντικού, για τη λειτουργία του Δικαστηρίου, αυτού έργου.

Αθήνα.…

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Στο 2697 της 11-11-2011 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος δεύτερο) δημοσιεύθηκε η απόφαση 68909/26-10-2011 του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα “Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Συγκρότηση Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 2 του ν. 3068/2002

Συγκρότηση Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 2 του ν. 3068/2002, που είναι αρμόδιο για τη λήψη μέτρων για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Στις εκλογές, που έγιναν στην Αθήνα στις 17-4-2010, για την εκλογή του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του διοικητικού εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.1756/1988 (ΦΕΚ Α΄35), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 6 του ν. 3841/2010 (ΦΕΚ Α΄55), εκλέχτηκαν, σύμφωνα με τα πρακτικά της αρμόδιας εφορευτικής επιτροπής, για το χρονικό διάστημα από 17-4-2010 έως 30-9-2012, οι: α) Χρήστος Βασιλάκης, Πρόεδρος Εφετών, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια τη Λαμπρινή Παπαδήμα, Πρόεδρο Εφετών και β) Σταύρος Αναστασόπουλος και Γεώργιος – Ελευθέριος Παπαγεωργίου, Εφέτες, ως τακτικά μέλη, με αναπληρώτριες τις Θεανώ Τζοβαρίδου και Ιωάννα Κλέτζερη, Εφέτες.

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ. Β’/ 1084/5-6-2009) η τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (υπ’ αριθμ. 85115/27-5-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μετά την υπ’ αριθμ. 1/31-3-2009 απόφαση της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).

Απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου 9/2009

Αρση της αμφισβήτησης α)ως προς την συνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 48 (παρ.3) του ν.δ/τος 496/1974 και β)ως προς την έννοια των διατάξεων του άρθρου 49, σε συνδυασμό με το άρθρο 51 (περ. β΄) του ιδίου ν.δ/τος, η οποία ανέκυψε με την έκδοση αντίθετων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου.…

Οδηγός κτηρίου

Οδηγός κτηρίου

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΥΣΙΑΣ (ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 87)
Περιγραφή Όροφος Γραφείο Κατεύθυνση
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 308 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 307 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 3ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 303 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 4ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 302 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 5ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4ος 408 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 6ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4ος 407 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 7ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4ος 402 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 8ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4ος 403 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 9ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ος 508 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 10ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ος 507 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 11ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ος 503 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 12ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ος 502 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 13ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6ος 603 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 15ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6ος 608 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 16ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6ος 607 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 17ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7ος 703 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 14ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6ος 602 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 18ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7ος 704 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΟΥΣΙΑΣ (ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 87)
Περιγραφή Όροφος Γραφείο Κατεύθυνση
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 2ος 207-208 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2ος 201 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2ος 210 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2ος 209 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ος 309 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ , ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟ Β-004 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΑΡΧΕΙΟ ΟΥΣΙΑΣ – ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟ-Α- Υ-04 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
Τμήμα Νομικής και Νομολογιακής Τεκμηρίωσης – ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 5ος 501 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 7ος 709 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1ος,6ος 105,609 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ) 7ος 702 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2ος 203 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 85)
Περιγραφή Όροφος Γραφείο Κατεύθυνση
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 321 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Β’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 303 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 302 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 304 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 301 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 321 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ζ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 302 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 301 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ Θ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 303 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 303 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 304 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 85)
Περιγραφή Όροφος Γραφείο Κατεύθυνση
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 3ος 308 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ((ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 87) ΙΣΟΓΕΙΟ Β-005 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ & ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 3ος 317 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ος 317 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ