Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Στο 2697 της 11-11-2011 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος δεύτερο) δημοσιεύθηκε η απόφαση 68909/26-10-2011 του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα “Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Συγκρότηση Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 2 του ν. 3068/2002

Συγκρότηση Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 2 του ν. 3068/2002, που είναι αρμόδιο για τη λήψη μέτρων για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Στις εκλογές, που έγιναν στην Αθήνα στις 17-4-2010, για την εκλογή του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του διοικητικού εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.1756/1988 (ΦΕΚ Α΄35), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 6 του ν. 3841/2010 (ΦΕΚ Α΄55), εκλέχτηκαν, σύμφωνα με τα πρακτικά της αρμόδιας εφορευτικής επιτροπής, για το χρονικό διάστημα από 17-4-2010 έως 30-9-2012, οι: α) Χρήστος Βασιλάκης, Πρόεδρος Εφετών, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια τη Λαμπρινή Παπαδήμα, Πρόεδρο Εφετών και β) Σταύρος Αναστασόπουλος και Γεώργιος – Ελευθέριος Παπαγεωργίου, Εφέτες, ως τακτικά μέλη, με αναπληρώτριες τις Θεανώ Τζοβαρίδου και Ιωάννα Κλέτζερη, Εφέτες.

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ. Β’/ 1084/5-6-2009) η τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (υπ’ αριθμ. 85115/27-5-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μετά την υπ’ αριθμ. 1/31-3-2009 απόφαση της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).

Απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου 9/2009

Αρση της αμφισβήτησης α)ως προς την συνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 48 (παρ.3) του ν.δ/τος 496/1974 και β)ως προς την έννοια των διατάξεων του άρθρου 49, σε συνδυασμό με το άρθρο 51 (περ. β΄) του ιδίου ν.δ/τος, η οποία ανέκυψε με την έκδοση αντίθετων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *