ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

 

Λόγω επερχόμενης μετάπτωσης σε νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, που αφορά το σύνολο των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, ενδέχεται να  υ π ο λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν  οι υπηρεσίες «ΕΚΘΕΜΑΤΑ» και «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ». Εάν αδυνατείτε να πληροφορηθείτε σχετικά με την πορεία της υπόθεσής σας, επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το Τμήμα Μεθόδων Οργάνωσης και Πληροφορικής (210 6962256) ή με την αρμόδια Γραμματεία.

 

Σας ενημερώνουμε ότι στις ιστοσελίδες http://et.diavgeia.gov.gr/f/defeteio-ath/ και http://sites.diavgeia.gov.gr/defeteio-ath/ μπορείτε να παρακολουθείτε την ανάρτηση πράξεων δαπανών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Δι@ύγεια".

    

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Για την "Πρόσφατη Νομολογία" μπορείτε να ανατρέξετε στη στήλη δεξιά.

 

 

Μήνυμα της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Η θεαματική ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής οδηγεί στην κοινωνία της πληροφορίας, που θα είναι το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωτικής οικονομικής και κοινωνικής μεταβολής. Συνέπεια της εξέλιξης αυτής είναι το γεγονός ότι σε όλους τους χώρους εργασίας, ακόμη και στους πιο παραδοσιακούς, όπως είναι ο χώρος της Δικαιοσύνης, απαιτούνται πλέον γνώσεις πληροφορικής και έτσι η εξοικείωση του σύγχρονου δικαστή στην τεχνολογία αυτή αποτελεί απαίτηση μιας διαμορφωμένης πραγματικότητας.

Με τα δεδομένα αυτά, η πλήρης λειτουργία του συστήματος πληροφορικής και στο μεγαλύτερο Διοικητικό Εφετείο της Χώρας, στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, είναι ήδη γεγονός που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα.

Στα πλαίσια των κύριων σκοπών της παρούσας διαδικτυακής πύλης, που είναι η παράθεση της νομολογίας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και η ενημέρωση των διαδίκων για την πορεία των υποθέσεών τους, καθόσον αφορά την αναζήτηση και έρευνα της νομολογίας από το δικαστή, εφαρμοστή του δικαίου, πρέπει, νομίζω, να τονισθούν τα εξής: Πέρα από γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτηθούν από τη διαδικασία αυτή, είναι αναγκαίο ο δικαστής να μην μετατραπεί σε άχρωμο τεχνοκράτη που θα χειρίζεται το χρησιμότατο αυτό εργαλείο, ως «ουδέτερο στόμα», κατά τον Μοντεσκιέ, αλλά να διατηρήσει τη διανοητική του δύναμη, ώστε να μπαίνει στο πρόβλημα με οξεία αντίληψη, να κρίνει και να αποφαίνεται, χωρίς να «επαναπαύεται» στα δεδομένα που θα του παρέχει η νομική πληροφόρηση με το νέο τύπο που δίνει η τεχνολογία.

Τέλος, θέλω, από τη θέση αυτή, να ευχαριστήσω θερμά τους δικαστές και τους δικαστικούς υπαλλήλους που άοκνα εργάζονται έως και σήμερα για την ολοκλήρωση του σημαντικού, για τη λειτουργία του Δικαστηρίου, αυτού έργου.  

Αθήνα, Οκτώβριος 2008
Ειρήνη Κυρίου