Εκθέματα

Μέσα από αυτή τη σελίδα μπορείτε να αναζητήσετε τα εκθέματα που αναρτώνται στο Δικαστήριο. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται, για κάθε σχηματισμό, τα εκθέματα του τελευταίου μήνα καθώς και το έκθεμα της επόμενης δικασίμου, εφόσον το τελευταίο έχει αναρτηθεί. Για να δείτε το έκθεμα που σας ενδιαφέρει επιλέξτε αρχικά από τον αντίστοιχο κατάλογο το δικαστικό σχηματισμό. Μετά την επιλογή του δικαστικού σχηματισμού θα εμφανιστούν οι ημερομηνίες δικασίμου αυτού. Στις υποθέσεις ακυρωτικού σχηματισμού, επιλέγοντας την εμφάνιση του εκθέματος, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα στοιχεία των υποθέσεων, τους εισηγητές και το αποτέλεσμα (Συζήτηση – Αναβολή – Παραίτηση)

Το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στο έκθεμα της επόμενης δικασίμου είναι το προτεινόμενο από τον εισηγητή, εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα και πρέπει να επαληθεύεται μετά τη δικάσιμο. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται κάποιο αποτέλεσμα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την οικεία Γραμματεία. Το οριστικό αποτέλεσμα (με μαύρο χρώμα) εμφανίζεται το βραδύτερο την επόμενη ημέρα της δικασίμου.