Οδηγός κτηρίου

Οδηγός κτηρίου

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΥΣΙΑΣ (ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 87)
Περιγραφή Όροφος Γραφείο Κατεύθυνση
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 308 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 307 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 3ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 303 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 4ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 302 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 5ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4ος 408 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 6ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4ος 407 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 7ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4ος 402 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 8ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4ος 403 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 9ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ος 508 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 10ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ος 507 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 11ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ος 503 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 12ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ος 502 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 13ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6ος 603 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 15ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6ος 608 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 16ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6ος 607 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 17ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7ος 703 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 14ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6ος 602 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 18ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7ος 704 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΟΥΣΙΑΣ (ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 87)
Περιγραφή Όροφος Γραφείο Κατεύθυνση
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 2ος 207-208 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2ος 201 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2ος 210 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2ος 209 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ος 309 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ , ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟ Β-004 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΑΡΧΕΙΟ ΟΥΣΙΑΣ – ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟ-Α- Υ-04 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
Τμήμα Νομικής και Νομολογιακής Τεκμηρίωσης – ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 5ος 501 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 7ος 709 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1ος,6ος 105,609 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ) 7ος 702 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2ος 203 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 85)
Περιγραφή Όροφος Γραφείο Κατεύθυνση
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 321 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Β’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 303 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 302 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 304 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 301 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 321 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ζ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 302 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 301 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ Θ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 303 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 303 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3ος 304 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 85)
Περιγραφή Όροφος Γραφείο Κατεύθυνση
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 3ος 308 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ((ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 87) ΙΣΟΓΕΙΟ Β-005 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ & ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 3ος 317 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ος 317 ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *